Аман зохёолой абдарhаа

Отправлено 12 янв. 2016 г., 23:52 пользователем Неизвестный пользователь
hайн эхын yхибyyд шэбэнэн хэлэхэдэ дууладаг,
шэмхээр угэхэдэ сададаг.

Мунхаг хун эжы абадаа ноён болодог.


Comments