С днем матери! Эжын һайндэрөөр!

Отправлено 23 нояб. 2019 г., 19:30 пользователем Туяна Даша-Доржеевна Ардуева   [ обновлено 23 нояб. 2019 г., 19:52 ]

Эхын һайндэрөөр!
Эхэ – ехэ мүрэндэл хүсэн,
Эхэ – гүнзэгы далайдал сэдьхэл,
Эхэ – дулаан элшэдэл дуран,
Эхэ – шанга нарандал һанаан!

Эхын нулимса – хүйтэн бороон,
Эхын хараса – наранай элшэ,
Эхын сухал – шангахан аадар,
Эхын баяр – дэлхэйн миһэрэл!

Эжын энхэрэл – хүсэ шадал,
Эжын заабари – харгы зам,
Эжын захяа – этигэмжэ, найдал,
Эжын байһанда – ехэ жаргал!Comments